อ่านข้อมูลยางรถยนต์ของท่าน

 

ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับยางรถยนต์ของท่านที่ท่านต้องการทราบพิมพ์อยู่บนแก้มของยาง เมื่ออ่านข้อมูลเหล่านี้ได้

ข้อมูลจะช่วยให้ท่านสามารถบำรุงรักษายางของท่านและสามารถเลือกยางเส้นใหม่ได้เมื่อถึงเวลา

คำแนะนำของเราจะช่วยให้ท่านเข้าใจตัวเลขและตัวอักษรทั้งหมดและทราบความหมายของตัวเลขและตัวอักษรเหล่านั้นได้


ชนิดของยางรถยนต์
อักษร “P” หรือไม่มีอักษรใดเลย หมายถึง ยางรถยนต์สำหรับรถโดยสาร

การสร้าง
อักษร “R” หมายถึง ยางเรเดียล

เครื่องหมายอนุมัติ EEC และหมายเลข
หมายถึงยางรถยนต์ที่เป็นไปตามมาตรฐานของคณะกรรมการเศรษฐกิจแห่งสหประชาชาติแห่งยุโรป (U.N.E.C.E.) ที่เกี่ยวกับยางลม

ข้อมูลเกี่ยวกับความดันลมยาง
ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลความดันเมื่อเติมลมยาง
ที่ความดันสูงที่สุดสำหรับยางรถยนต์ของท่านซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ท่านต้องทราบเมื่อท่านตรวจสอบความดันลมยางรถยนต์ของท่า
น ท่านควรศึกษาคู่มือรถยนต์ของท่านและแผ่นใบปลิวเกี่ยวกับยางที่เป็นรายละเอียดขนาดการเติมลมยางซึ่งแนะนำให้ใช้

ตัวบ่งชี้การสึกหรอของส่วนยางล้อที่สัมผัสกับถนน
อักษร “TWI”  แสดงตำแหน่งการสึกหรอของส่วนยางล้อที่สัมผัสกับถนน
ท่านควรตรวจสอบตัวบ่งชี้เหล่านี้เป็นประจำเพื่อให้มั่นใจว่าส่วนยางล้อที่สัมผัสกับถนนมีความลึกพอเพียง
ความลึกต่ำสุดของส่วนยางล้อที่สัมผัสกับถนนส่วนใหญ่จะอยู่ที่1.6 มม.

วันผลิต
วันผลิตยางรถยนต์ของท่าน จะระบุเป็นรหัสตัวเลขสี่หลักแสดงสัปดาห์และปีที่ผลิตยาง

อัตราส่วนยาง
เป็นอัตราส่วนของยางในแนวตัดขวางกับความกว้างซึ่งแสดงเป็นร้อยละ ตัวอย่างเช่น อัตราส่วนยาง 65 หมายความว่า
ความว่าส่วนสูงของยางประมาณร้อยละ 65 ของความกว้างของยาง


เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ
เส้นผ่านศูนย์กลาง (ความสูง) ของล้อวัดเป็นนิ้ว


ดรรชนีการรับน้ำหนักบรรทุก

ดรรชนีการรับน้ำหนักบรรทุกของยางรถยนต์ของท่านบอกให้ท่านทราบถึงขีดความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกสูงสุด
การเลือกยางอะไหล่นับเป็นสิ่งสำคัญที่ท่านจะต้องเลือกให้เหมาะสมตามคำแนะนำของผู้ผลิต
ดรรชนีการรับน้ำหนักบรรทุกของยางรถยนต์ของท่านจะปรากฏอยู่ที่แก้มยางใกล้ๆกับเส้นผ่าศูนย์กกลาง

พิกัดความเร็วที่กำหนด

พิกัดความเร็วเป็นการกำหนดความเร็วสูงสุดตามกฎหมายของยางรถยนต์เมื่อสูบลมยางอย่างถูกต้องและใช้เพื่อการบรรทุก
พิกัดความเร็วของยางรถยนต์ของท่านจะพิมพ์อยู่บนแก้มยางเป็นตัวอักษร ตัวอย่างเช่น ยางที่ระบุพิกัดความเร็วเป็นอักษร “V”
เป็นยางที่ใช้ขับขี่ที่ความเร็วสูงสุด 240 กม./ชม.ได้

เมื่อซื้อยางอะไหล่
จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องซื้อยางที่มีพิกัดความเร็วกำหนดซึ่งสอดคล้องกันกับกับขีดความสามารถความเร็วของรถยนต์ของท่าน
ท่านสามารถตรวจสอบดรรชนีความเร็วสูงสุดตามตารางข้างล่างนี้