ผลิตยางอย่างไร

 

การทำยางกู๊ดเยียร์ประกอบด้วยหลายส่วนต่างๆด้วยกัน และแต่ละส่วนนั้นต่างก็มีความสำคัญด้วยกันทั้งสิ้น ทั้งนี้
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าท่านสามารถใช้รถของท่านด้วยสมรรถนะที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุด

 

สารประกอบต่างๆของยาง
ขอบยาง
ขอบยางทำจากเหล็กที่มีความแข็งสูงเคลือบด้วยยางเพื่อปิดผนึกอากาศให้แน่นระหว่างยางและขอบล้อ

เข็มขัดรัดหน้ายาง
สายเข็มขัดเหล็กจะพันรอบๆยางเพื่อเสริมพลังและความแข็งแรงของยาง
สายเข็มขัดจะทำด้วยแผ่นเหล็กที่ทอจากเส้นลวดเหล็กซึ่งเคลือบด้วยยาง บางครั้งจะใช้เส้นลวด Kevlar
เสริมเข้าไปด้วยเพื่อเพิ่มความแข็งแรงเป็นพิเศษ เพื่อต้านการทิ่มตำ และยางทนทานใช้ได้นาน

 

ชั้นผ้าใบ
เป็นชั้นที่ทำด้วยผ้าซึ่งเป็นโครงร่างยางรถยนต์ของท่านที่โดยธรรมดาทั่วไปจะทำด้วยเส้นไยทอและเคลือบด้วยยางซึ่งจะทำให้ย

างยืดหยุ่นได้ ชั้นยางที่เรียกว่า โครงผ้าใบ จะวางเหนือที่บุรองชั้นในของยางโดยตรงซึ่งจะทำให้ยางรถยนต์ของท่านแข็งแรง

แก้มยาง
บริเวณนี้เป็นส่วนของยางที่หนาเป็นพิเศษซึ่งเริ่มจากลูกปัดถึงดอกยางซึ่งทำให้ยางรถยนต์ของท่านด้านข้างมีเสถียรภาพและเป็
นส่วนที่จะทำให้ท่านสามารถทราบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิตยางของท่านได้

ร่องยางเล็กๆและร่องดอกยาง
บล็อกดอกยางจะแยกออกต่างหากโดยร่องลึกซึ่งทำให้ยางสามารถรีดน้ำ ลุยหิมะและโคลนได้ ส่วนร่องเล็กๆ (Sipes)
หรือรอยตัดในบล็อกดอกยางนั้นจะช่วยให้ยางเกาะถนนได้เป็นพิเศษซึ่งสำคัญมากโดยเฉพาะสำหรับการทำยางที่สภาพของถน
นมีหิมะหรือน้ำแข็ง

ไหล่ยาง
ยางรถยนต์ของท่านจะมีขอบลาดเอียงเล็กน้อยซึ่งเป็นตำแหน่งที่ดอกยางจรดกับแก้มยาง
การออกแบบและสร้างสิ่งนี้มีความสำคัญที่สามารถพิจารณาได้ว่ารถยนต์ของท่านจะเข้าโค้งได้ดีเพียงใด

ดอกยาง
ส่วนนี้เป็นส่วนที่ยางรถยนต์ของท่านสัมผัสกับถนน ดอกยางจะช่วยทั้งเป็นเครื่องนวมกันกระแทกและเกาะถนน
การออกแบบและสารประกอบของดอกยางสามารถพิจารณาถึงสมรรถนะที่ดีที่สุดของยางได้

 

กระบวนการทำยาง
การผสม
ยางรถยนต์ของท่านมีส่วนผสมของวัสดุสูงถึง 30 ชนิด
สัดส่วนของวัสดุที่นำมาผสมกันจะขึ้นอยู่กับเป้าหมายของสมรรถนะของยางว่าต้องการให้เป็นอย่างไร
ส่วนผสมประกอบด้วยยางหลายชนิด วัสดุอุดและสารประกอบอื่นๆ นำมาผสมกันในเครื่องผสมขนาดยักษ์ที่รู้จักในชื่อของ
Banbury Mixers จากการผสมจะได้สารประกอบเหนียวเพื่อนำไปบดต่อไปการบด
เมื่อยางเย็นลง จะส่งไปบดพิเศษและ ณ สถานที่นั้นพนักงานจะตัดยางเป็นริ้วๆเพื่อทำโครงสร้างขั้นต้นของยางรถยนต์ท่าน
ในขั้นตอนของการบด จะมีการเตรียมการองค์ประกอบอื่นๆของยาง องค์ประกอบบางอย่างจะเคลือบด้วยยางชนิดอื่นการสร้าง
การสร้างยางจะทำจากข้างในสู่ข้างนอก องค์ประกอบที่เป็นสิ่งทอ เข็มขัดเหล็ก ลูกปัด ชั้น
ดอกยางและส่วนประกอบอื่นๆจะถูกนำมาใส่ในเครื่องจักรสร้างยางเพื่อให้มั่นใจว่าองค์ประกอบทุกชิ้นได้รับการวางไว้ในตำแหน่ง
ที่ถูกต้อง ขั้นตอนนี้ดูเหมือนเป็นขั้นตอนที่ทำผลิตภัณฑ์สำเร็จแล้วซึ่งเรียกว่ายางเขียว (Green Tyre)

การอบ
ยางเขียวจะถูกนำมาหลอมด้วยแม่พิมพ์ร้อนในเครื่องกดอบ อัดส่วนต่างๆทั้งหมดของยางเข้าด้วยกัน
แล้วขึ้นรูปยางขั้นสุดท้ายซึ่งรวมถึงแบบดอกยางและเครื่องหมายผู้ผลิตที่แก้มยางด้วย