ความรับผิดชอบต่อสังคม

พันธสัญญาของกู๊ดเยียร์ต่อชุมชนนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินงานของบริษัท และถือเป็นเป้าหมายหลักของบริษัทที่ช่วยก่อให้เกิดชุมชนที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในพื้นที่ที่โรงงานและสำนักงานของบริษัทตั้งอยู่ พันธกิจที่ต่อเนื่องจากนี้คือการเป็นธุรกิจระดับโลกที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกๆที่ที่เราดำเนินการธุรกิจอยู่ในฐานะที่กู๊ดเยียร์เป็นธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมธุรกิจหนึ่ง เราร่วมมือกับองค์กรต่างๆเพื่อแสวงหาโอกาสที่จะทำให้ชุมชน เศรษฐกิจ การศึกษาและสังคมแข็งแกร่งขึ้นและพนักงานทุกคนของกู๊ดเยียร์ก็มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชน เพราะการที่พนักงานพร้อมใจเป็นอาสาสมัครมากขึ้นนั้นก็เป็นการสนับสนุนให้มีกิจกรรมเพื่อสังคมดีๆเกิดขึ้นในชุมชนรอบๆโรงงานและสำนักงานของกู๊ดเยียร์ที่ตั้งอยู่ gy_th_csr_03 gy_th_csr_02 gy_th_csr_01 gy_th_csr_04
ติดต่อเรา
กรุณาฝากข้อความหรือคำถามของท่าน

ติดต่อเรา