เกี่ียวกับกู๊ดเยียร์

ทำความรู้จักกู๊ดเยียร์

กู๊ดเยียร์
เป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตยางรถยนต์และยางเครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดของโลก
มีพนักงานกว่า 71,000 คน โรงงานผลิต 55 แห่งใน 22 ประเทศทั่วโลก
กู๊ดเยียร์มีศูนย์นวัตกรรม 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่เมืองแอครอน รัฐโอไฮโอ
สหรัฐอเมริกา และเมืองโคลมาร์ เบิร์ก
ในลักเซมเบิร์ก โดยมีนโยบายมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริการด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่ล้ำสมัย
เพื่อเป็นต้นแบบมาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์
ตราสัญญาลักษณ์รองเท้าติดปีก (Goodyear’s winged-foot)
มร. แฟรงค์ ไซเบอร์ลิ่ง ได้แรงบันดาลใจมาจากเทพเมอร์คิวรี่ (God Mercury)
ซึ่งเป็นเทพสื่อสารและเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ต่อมาจนถึงปัจจุบัน
1898
มร.แฟรงค์ ไซเบอร์ลิ่ง เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทกู๊ดเยียร์ ไทร์แอนด์รับเบอร์ และเลือกใช้ชื่อว่า "กู๊ดเยียร์" เพื่อ เป็นเกียรติให้แก่ มร.ชาร์ลส์ กู๊ดเยียร์
1908
เครื่องยนต์ Model T ของ มร.เฮนรี่ ฟอร์ด ใช้ยางกู๊ดเยียร์
1964
มร.เครก บรีดเลิฟ ได้ใช้ยางกู๊ดเยียร์ในการทำสถิติ ด้วยความเร็วสูงสุด 600 ไมล์ (960 กิโลเมตร) ต่อ ชั่วโมง
1971
ยางที่ได้สัมผัสกับพื้นผิวดวงจันทร์เป็นครั้งแรกคือ ยางกู๊ดเยียร์
1985
กู๊ดเยียร์เป็นผู้ผลิตยางเรเดียลสำหรับ ธุรกิจการบินพาณิชย์
1993
ยางกู๊ดเยียร์อควอเทรด เป็นยางที่นิยมและผู้บริโภค ให้การยอมรับมากที่สุดรุ่นหนึ่งของกู๊ ดเยียร์ ทั้งนี้เนื่อง มาจากการออกแบบลายดอกยางและ สมรรถนะในการ ขับขี่
1997
กู๊ดเยียร์ ชนะการแข่งขัน F1 Grand Prix 350 ครั้ง
1998
กู๊ดเยียร์ฉลองครบรอบ 100 ปี
2003
กู๊ดเยียร์เคยยืนอยู่บนจุดสุดยอดของการแข่งขันรถ เป็นผู้ชนะในการแข่งขันชิงแชมป์หลายรายการทั้ง ระดับมืออาชีพและรายการแข่งขันของนักแข่งทั่วไป รวมถึงในการแข่งขันระดับโลกด้วย
2004
กู๊ดเยียร์ฉลองครบรอบ 50 ปีในการมีส่วนร่วมกับ NASCAR โดยเป็นผู้สนับสนุนทางด้านกีฬาอย่างต่อ เนื่องมายาวนานที่สุด
2005
รันออนแฟรต (ยางที่สามารถวิ่งได้โดยที่ไม่มีลม) รันออนแฟรต (ยางที่สามารถวิ่งได้โดยที่ไม่มีลม) เป็นเทคโนโลยีที่ชั้นยอดซึ่งยังคงมีการพัฒนาอย่างหนักหน่วง ด้วยการรวมระบบขั้นพื้นฐานที่ประกอบด้วยการ เสริมโครงสร้างยางเข้าด้วยกันกับระบบทีพีเอ็มเอส ที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นมา ผ่านการทดสอบและนำมาใช้งานได้แล้วในขณะนี้ นอกจากนี้ยังมีนวัตกรรมอีกหลากหลาย ที่กำลังจะพัฒนาเพิ่มเติมขึ้นมา
2009
กู๊ดเยียร์ร่วมกับนาซ่า พัฒนา ยาง “Spring Tire” ที่ไม่ต้องเติมลม เพื่อเดินทางไปสำรวจดวงจันทร์
2010
กู๊ดเยียร์ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เริ่มแนะนำเทคโนโลยีที่ช่วยให้ประหยัดน้ำมันเชื้ อเพลิงเป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะในยางกู๊ดเยียร์ ช่วยให้รถประหยัดน้ำมันและลดการปล่อยก๊าซส ารพิษ
2012
นิตยสาร Time Magazineยกย่องให้นวัตกรรม “Goodyear’s Air Maintenance” เป็นหนึ่งในนวัตกรรมยอดเยี่ยมของปี 2012
2012
กู๊ดเยียร์คิดค้น ยางที่ใช้ที่น้ำมันถั่วเหลืองในการผลิต ซึ่งช่วยเพิ่มอายุการใช้งานกว่า 10% และสามารถช่วยลดการใช้น้ำมันปิโตรเลียมในขั้นตอนการผลิต
2014
กู๊ดเยียร์ประกาศแผนที่จะใช้ของเหลือจากการเก็บเกี่ยวข้าว เพื่อพัฒนายางที่ช่วยประหยัดน้ำมัน
2015
กู๊ดเยียร์ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ใช้แคมเปญ “ Road Therapy” หรือ “สุนทรีย์แห่งการขับขี่”
บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน

เป็นหนึ่งในสามผู้นำของบริษัทผู้ผลิตยางรถยนต์และยางล้อเครื่องบินภายใต้ชื่อการค้า“กู๊ดเยียร์”บริษัทฯก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่25กรกฎาคม พ.ศ.2511 ด้วยทุนจดทะเบียน60ล้านบาทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการผลิตจัดจำหน่ายและส่งออกผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์และยางล้อเครื่องบินบริษัทฯมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงสุดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทุกระดับดังจะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเสมอมา

ในปี 2512 บริษัทฯได้ทำข้อตกลงในด้านความช่วยเหลือทางเทคโนโลยีการผลิตและการบริหารกับบริษัทกู๊ดเยียร์ไทร์แอนด์รับเบอร์จำกัดประเทศสหรัฐอเมริกาต่อมาในปี 2513 บริษัทฯได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(B.O.I.)เป็นระยะเวลา 15 ปี โดยได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้จากกิจการผลิตและหล่อดอกยางเครื่องบิน และเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2521 บริษัทฯได้รับอนุมัติให้นำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่2/2533 เมื่อวันที่28 มีนาคม 2533 ได้มีมติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 60 ล้านบาทเป็น 74 ล้านบาทและเมื่อวันที่ 20 เมษายน
พ.ศ.2537 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพนิติบุคคลตามประมวลกฏหมายแพ่ง และ พาณิชย์เป็นนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535

กลับสู่ด้านบน