เมื่อซื้อยางกู๊ดเยียร์รุ่นและขนาดใดก็ได้ ครบ 4 เส้น และลงทะเบียนโปรแกรม Worry Free เรียบร้อย ได้รับทันที! ขยายเวลาการรับประกันเปลี่ยนยางฟรี บาด บวม แตก ตำ 365 วัน จากปกติ 120 วัน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2566 นี้เท่านั้น เฉพาะร้านกู๊ดเยียร์ ออโต้แคร์ และร้านตัวแทนจำหน่ายที่เข้าร่วมรายการ
พร้อมรับสิทธิ์ประกัน WORRY FREE เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อย ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-305-8585

 

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ รับประกันเปลี่ยนยางฟรี บาด บวม แตก ตำ 365 วัน:
1. เมื่อซื้อยางกู๊ดเยียร์รุ่นและขนาดใดก็ได้ ครบ 4 เส้น และครบ 2 เส้น เฉพาะยางคาร์โก้แม็กซ์ (Cargo Max) และยางนำเข้าจากยุโรป (EU tires)
2. สำหรับการเปลี่ยนยางกู๊ดเยียร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2566 นี้เท่านั้น อ้างอิงวันที่ตามใบเสร็จรับเงิน
3. การเปลี่ยนยางฟรี ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทางบริษัทฯ ข้อกำหนดในการเปลี่ยนยางฟรีไม่เกิน 4 เส้น สำหรับการเปลี่ยนยาง 4 เส้น และการเปลี่ยนยางฟรีไม่เกิน 2 เส้น สำหรับการเปลี่ยนยาง 2 เส้น

หมายเหตุ: เงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า