ยางเทิร์น เทิร์นยางกับ Goodyear
*รับส่วนลดสูงสุด 1,000 บาท


 

เงื่อนไข :
เมื่อเปลี่ยนยางกู๊ดเยียร์ขนาด 16” ขึ้นไป ครบ 4 เส้น
ยางเก่าขอบ 16 นิ้ว มีมูลค่า 500 บาท
ยางเก่าขอบ 17 นิ้ว มีมูลค่า 800 บาท
ยางเก่าขอบตั้งแต่ 18 นิ้วขึ้นไป มีมูลค่า 1,000 บาท
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2567
ณ ร้านกู๊ดเยียร์ ออโต้แคร์ และร้านตัวแทนจำหน่ายที่เข้าร่วมรายการ
 

  • อายุของยางที่นำมาแลกคืน ต้องไม่เกิน 4 ปี นับจากวันที่ผลิต และความลึกของดอกยางที่เหลืออยู่ ต้องไม่ต่ำกว่า 3 มิลลิเมตร
  • ยางต้องไม่บวม ไม่มีแผลปะ ขอบไม่ฉีก สภาพยางขึ้นอยู่กับการพิจารณาจากทางร้านตัวแทนจำหน่าย

 
พร้อมรับสิทธิ์ประกัน WORRY FREE เมื่อลงทะเบียนผ่านทาง ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-305-8585

หมายเหตุ:
เงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า