การเลือกยางรถยนต์ที่ถูกต้อง

การเลือกยางรถยนต์ที่ถูกต้องจะขึ้นอยู่กับยานพาหนะของท่าน

ลักษณะการขับขี่รถของท่านและสภาพของถนนที่ท่านกำลังจะขับขี่

ยางของเราทุกเส้นได้มาตรฐานยางกู๊ดเยียร์ที่เข้มงวด

ดังนั้นท่านจึงสามารถเลือกยางที่ตรงกับความต้องการของท่านได้

 


ลักษณะการขับขี่รถ
เมื่อเลือกยางรถยนต์ ท่านต้องไม่ลืมคิดถึงลีลาการขับขี่ของท่าน ถ้าหากท่านจะต้องขับรถระยะทางไกลบ่อยๆ
จงพิจารณาเลือกใช้ยางที่ประหยัด แต่ถ้าท่านเป็นนักขับรถสไตล์สปอร์ตหวือหวา
ก็ต้องเลือกยางที่เกาะถนนได้ดีเมื่อเข้าหัวโค้ง
การประเมินสมรรถลักษณ์ของยางจะช่วยให้ท่านสามารถเลือกยางที่เหมาะสมกับลีลาการขับขี่ของท่านได้ประเภทยานพาหนะที่ท่านขับขี่
ยางรถยนต์ที่เป็นอุปกรณ์ดั้งเดิม (OE) ได้แก่ยางรถยนต์ที่เหมาะกับรถยนต์ โดยผู้ผลิตยานพาหนะ
เมื่อเลือกยางรถยนต์ที่เป็นอุปกรณ์รากฐาน
ผู้ผลิตยานพาหนะมักจะเลือกยางที่สนองความต้องการของผู้ซื้อในพิสัยที่กว้างไกลที่สุด
อาจมีคำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับยางที่จะนำมาแทนในคู่มือสำหรับท่านในฐานะเจ้าของรถ โดยปกติธรรมดา
ยางรถยนต์ที่เป็นอุปกรณ์รากฐานนั้นจะเหมาะกับยานพาหนะของท่าน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น
ท่านควรพิจารณาถึงตัวเลือกด้วยเช่นกัน

 

งบประมาณของท่าน

เนื่องจากเป็นไปไม่ได้ที่จะสามารถบอกได้อย่างถูกต้องแม่นยำว่ายางรถยนต์ของท่านจะใช้ได้ไปอีกนานสักเท่าไรห

รือว่ายางจะสามารถช่วยท่านประหยัดเชื้อเพลิงได้เพียงใด ร้านค้า (ดูรายชื่อตัวแทนจำหน่าย)

สามารถให้คำแนะนำท่านได้ว่ายางใดมีคุณค่าดีที่สุดเหมาะสำหรับการขับขี่และงบประมาณของท่าน