กู๊ดเยียร์ออโตแคร์

บีพีเซ็นเตอร์แม็กซ์

69/19 หมู่ที่ 2 ต.สะเดียง
ขอเส้นทาง

056-721-501, 081-532-2745

ออโต้เทคเฮ้าส์ เชียงราย

456 หมู่5 ถนนพหลโยธิน ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
ขอเส้นทาง

053-750-680

นพรัตน์ยางยนต์เชียงใหม่

162/5-6 หมู่ที่ 1 ถนนมหิดล ต.หนองหอย
ขอเส้นทาง

053-802-848-50

นพรัตน์เมเจอร์ไทร์

เลขที่ 455 หมู่ที่ 6 ต.หนองจ๊อม
ขอเส้นทาง

053-352-887, 06-1125-5589

เชียงใหม่เวียงพิงค์การยาง

372 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ต.ฟ้าฮ่าม (แขวงกาวิละ)
ขอเส้นทาง

053-248-182-3, 053-240-401-2