กู๊ดเยียร์ออโตแคร์

เชียงใหม่เวียงพิงค์การยาง

372 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง
ขอเส้นทาง

053-248-182-3, 053-240-401-2

เซ่งใช้

350 ถนนเจริญเมือง
ขอเส้นทาง

053-242-848, 081-595-2540

นพรัตน์ยางยนต์เชียงใหม่

162/5-6 หมู่ที่ 1 ถนนมหิดล
ขอเส้นทาง

053-802-848-50

ออโต้เทคเฮ้าส์ เชียงราย

456 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน
ขอเส้นทาง

053-750-680

NNT by ยางบุญกิจ

77 ถนนประชารักษา
ขอเส้นทาง

098-658-6456