กู๊ดเยียร์ดำเนินการเข้าซื้อกิจการคูเปอร์เสร็จสมบูรณ์แล้ว

 

 • เสริมความแข็งแกร่งในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมยางระดับโลก
 • เสริมเติมเต็มจุดแข็งระหว่างแบรนด์ พร้อมนำเสนอคุณค่าที่ครอบคลุม
 • ส่งผลดีด้านการเงินในระยะยาว
 • เพิ่มโอกาสการต่อยอดด้านการผลิตและจัดจำหน่าย มอบคุณค่าให้ได้มากขึ้น
 • ขยายศักยภาพการลงทุนในโซลูชั่นส์เพื่อการขับเคลื่อนและงานบริการยานยนต์

แอครอน, โอไฮโอ – 8 มิถุนายน 2564

 • บริษัท กู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ จำกัด (NASDAQ: GT) ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้ดำเนินการเข้าซื้อกิจการของ บริษัท คูเปอร์ ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ จำกัด (NYSE: CTB) เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยได้สรุปข้อตกลงที่ชัดเจนต่อสาธารณะเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา การรวมกันนี้เป็นการรวมสองบริษัทยางชั้นนําที่มีกลุ่มผลิตภัณฑ์พร้อมบริการและความสามารถในการเป็นผู้นําที่แข็งแกร่งในสหรัฐอเมริกาและในอุตสาหกรรมยางทั่วโลก การควบรวมบริษัทจะช่วยเสริมเติมเต็มจุดแข็งระหว่างแบรนด์ พร้อมนำเสนอคุณค่าที่ครอบคลุมสําหรับลูกค้าและผู้บริโภคที่จะเลือกกู๊ดเยียร์ และคูเปอร์

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะนํากู๊ดเยียร์ และคูเปอร์ มารวมกันอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นการรวมสองบริษัทที่ให้ความสำคัญกับลูกค้า นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นส์ที่มีคุณภาพสูง การรวมกันนี้เสริมสร้างความสามารถของกู๊ดเยียร์ ในการให้บริการผู้บริโภคได้มากขึ้นทั่วโลกและเพิ่มขนาดของธุรกิจให้สามารถรองรับการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมยานยนต์และงานบริการยานยนต์  มร. ริชาร์ด เครเมอร์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกู๊ดเยียร์  กล่าวว่า การนำกู๊ดเยียร์ และคูเปอร์มารวมกันนั้น คาดว่าจะ:

 • เสริมความแข็งแกร่งของกู๊ดเยียร์ในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมยางระดับโลก การควบรวมกิจการครั้งนี้ ช่วยเสริมความแข็งแกร่งของกู๊ดเยียร์ในฐานะผู้นำตลาดในสหรัฐฯ พร้อมขยายฐานไปยังตลาดอื่น ๆ ในทวีปอเมริกาเหนือ สำหรับตลาดจีน การผนึกกำลังของสองบริษัทจะช่วยขยายฐานให้กู๊ดเยียร์ได้เกือบสองเท่าจากพันธมิตรผู้ผลิตยานยนต์ในประเทศจีนที่เพิ่มขึ้น พร้อมขยายฐานช่องทางการจัดจำหน่ายยางอะไหล่คูเปอร์ผ่านเครือข่ายร้านค้าแบรนด์กู๊ดเยียร์ที่มีมากถึง 2,500 แห่ง
 • รวมพอร์ตผลิตภัณฑ์ที่เสริมเติมเต็มกัน นำเสนอคุณค่าได้อย่างครอบคลุม กิจการที่ควบรวมแล้ว จะเปิดศักยภาพจุดแข็งของกู๊ดเยียร์ในด้านผลิตภัณฑ์ยางและยางระดับพรีเมียม ผนึกกับความเป็นผู้นำตลาดระดับกลางของแบรนด์คูเปอร์ โดยเฉพาะในตลาดรถเอสยูวีและรถบรรทุกขนาดเล็ก เมื่อความแข็งแกร่งของทั้งสองแบรนด์มาประสานเข้าด้วยกัน จะยิ่งเสริมให้มีผลิตภัณฑ์ที่ครบวงจรมาตอบสนองต่อผู้จัดจำหน่ายและพันธมิตรร้านค้าต่าง ๆ
 • เสริมสถานะทางการเงินได้ในทันทีและในระยะยาว
 • การประสานประโยชน์และผลได้ทางภาษี กู๊ดเยียร์คาดการณ์ว่าจะประสานประโยชน์ด้านต้นทุน (cost synergy) ช่วยให้เกิดการประหยัดได้ประมาณ 165 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในช่วง 2 ปีนับจากควบรวมกิจการแล้วเสร็จ ส่วนใหญ่เป็นการประหยัดต้นทุนได้จากหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน จึงช่วยยกระดับประสิทธิภาพในการดำเนินงาน นอกจากนี้ ยังคาดว่าการควบรวมจะส่งผลให้กิจการมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (net present value) ที่ 450 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็นอย่างน้อย อันเนื่องมาจากผลประโยชน์ด้านโครงสร้างภาษีของกู๊ดเยียร์ในสหรัฐฯ จึงช่วยลดภาระการจ่ายภาษีเป็นเงินสด ช่วยให้มีกระแสเงินสดหมุนเวียนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การประสานประโยชน์ด้านต้นทุนที่คาดการณ์ ไม่รวมถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตแต่อย่างใด
 • ผลกำไรและงบดุล การควบรวมกิจการจะส่งผลให้กำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นทันที ส่งผลให้สถานะงบดุลของ กู๊ดเยียร์ดีขึ้น บริษัทจึงสามารถใช้ส่วนหนี้ให้น้อยลง
 • โอกาสการเพิ่มมูลค่าจากการผลิตและจัดจำหน่าย มีโอกาสในการขยายโรงงานคูเปอร์ที่มีศักยภาพ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหารเงินทุน และมีโอกาสสร้างรายได้ให้เติบโตมากขึ้นจากการผนวกแบรนด์คูเปอร์เข้ามาในเครือข่ายการจัดจำหน่ายของกู๊ดเยียร์ที่ครอบคลุมทั่วโลก
 • เพิ่มศักยภาพการลงทุนเพื่อพัฒนาโซลูชั่นส์การขับเคลื่อนและบริการยานยนต์ ในฐานะที่เป็นผู้นำตลาดในสหรัฐฯ กิจการที่ควบรวมจะสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ยางและบริการต่าง ๆ ได้อย่างครบวงจร ด้วยสายสัมพันธ์ที่กู๊ดเยียร์มีกับกิจการรับจ้างผลิต (OEM) รายเก่าและรายใหม่ รวมทั้งผู้พัฒนาระบบขับขี่อัตโนมัติ ผู้จัดหายานยนต์รายเก่าและใหม่ และแพลตฟอร์มเพื่อการขับเคลื่อนต่าง ๆ

ด้วยโมเดลธุรกิจ โครงสร้างองค์กร และช่องทางจัดจำหน่าย ที่เสริมเติมเต็มกัน กู๊ดเยียร์และคูเปอร์จะผนวกสิ่งที่ดีที่สุดเข้าด้วยกัน เพื่อประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้บริโภค และพนักงาน

เนื่องจากธุรกรรมนี้เสร็จสิ้นลงแล้ว ส่งผลให้หุ้นสามัญของคูเปอร์หยุดทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก

เกี่ยวกับ บริษัท Goodyear Tire & Rubber

กู๊ดเยียร์เป็นหนึ่งในบริษัทยางรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีพนักงานกว่า 72,000 คน และมีโรงงานผลิตยาง 54 โรงงาน ใน 23 ประเทศทั่วโลก เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ทันสมัย ภายใต้มาตรฐานเทคโนโลยีและประสิทธิภาพสําหรับอุตสาหกรรม  สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกู๊ดเยียร์ และผลิตภัณฑ์เข้าชมได้ที่ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกู๊ดเยียร์และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัท เข้าชมได้ที่ www.goodyear.com/corporate

แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้า

การสื่อสารนี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของพระราชบัญญัติการปฏิรูปการดําเนินคดีหลักทรัพย์ภาคเอกชน พ.ศ. 2538 มาตรา 27A ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ. 2476 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา 21E แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ. 2477 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้โดยทั่วไปรวมถึงข้อความเกี่ยวกับการทําธุรกรรมระหว่าง Goodyear Tire & Rubber Company (“Goodyear”) และ Cooper Tire & Rubber Company (“Cooper”) รวมถึงข้อความใด ๆ เกี่ยวกับผลประโยชน์ที่คาดหวังจากการทําธุรกรรมที่อาจเกิดขึ้น (รวมถึงการดําเนินงานตามอัตราการทํางานประจําปีที่คาดการณ์ไว้และการประสานค่าใช้จ่ายอื่น ๆ และคาดว่าจะได้รับผลตอบแทนจากเงินทุนที่ใช้กระแสเงินสดและกําไรต่อหุ้นฟรี), ข้อมูลทางการเงินที่คาดการณ์โอกาสในอนาคตและข้อความอื่น ๆ เกี่ยวกับความคาดหวังในอนาคตของ Goodyear ความเชื่อแผนวัตถุประสงค์ผลลัพธ์ของการดําเนินงานสภาพทางการเงินและกระแสเงินสดหรือเหตุการณ์หรือผลการดําเนินงานในอนาคต ข้อความเหล่านี้มักจะแต่ไม่เสมอไป ทําผ่านการใช้คําหรือวลีเช่น “คาดการณ์” “คาดหวัง” “ตั้งใจ” “วางแผน” “เป้าหมาย” “การคาดการณ์” “โครงการ” “เชื่อ” “แสวงหา” “กําหนดเวลา” “ประมาณการ” “ตําแหน่ง” “ไล่ตาม” “อาจ” “อาจ” “สามารถ” “ควร” “จะ” “งบประมาณ” “แนวโน้ม” “แนวโน้ม” “คําแนะนํา” “โฟกัส” “ตามกําหนดเวลา” “ตามกําหนดเวลา” “ถูกกําหนด” “เป้าหมาย” “วัตถุประสงค์” “กลยุทธ์” “โอกาส” “poised” “ศักยภาพ” และการแสดงออกที่คล้ายกัน ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวทั้งหมดขึ้นอยู่กับความคาดหวังในปัจจุบันของผู้บริหารของ Goodyear ดังนั้นจึงเกี่ยวข้องกับการประมาณการและสมมติฐานที่มีความเสี่ยงความไม่แน่นอนและปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจทําให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างจากผลลัพธ์ที่แสดงในข้อความ ปัจจัยสําคัญที่อาจทําให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญจากที่คาดการณ์ไว้ในแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้ารวมถึงผลกระทบของการหยุดชะงักของธุรกิจของ Goodyear หรือ Cooper ผลของการสื่อสารนี้ต่อราคาหุ้นของ Goodyear ผลกระทบของอุตสาหกรรมตลาดเศรษฐกิจการเมืองหรือกฎระเบียบที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ Goodyear ต้นทุนธุรกรรม; การลงรายการบัญชี ความสามารถของ Goodyear ในการบรรลุผลประโยชน์จากการทําธุรกรรมที่เสนอรวมถึงการดําเนินงานอัตราการทํางานประจําปีที่คาดการณ์ไว้และการประสานค่าใช้จ่ายอื่น ๆ และ accretion เพื่อผลตอบแทนจากเงินทุนที่จ้างกระแสเงินสดฟรีและกําไรต่อหุ้น ความสามารถของ Goodyear ในการรวมการดําเนินงานที่ได้มาเข้ากับการดําเนินงานของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพ หนี้สินที่ไม่รู้จัก และการเบี่ยงเบนเวลาการจัดการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทําธุรกรรม ปัจจัยสําคัญอื่น ๆ ที่อาจทําให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปจากในแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าภายใต้หัวข้อ “ปัจจัยเสี่ยง” ในรายงานประจําปีของ บริษัท ในแบบฟอร์ม 10-K และในการยื่นต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ ปัจจัยอื่น ๆ ที่คาดเดาไม่ได้หรือไม่ทราบที่ไม่ได้กล่าวถึงในการสื่อสารนี้อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้า กู๊ดเยียร์ไม่มีข้อผูกมัดในการอัปเดตแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ยกเว้นตามที่กฎหมายกําหนด ผู้อ่านควรระมัดระวังอย่าพึ่งพาข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ที่พูดเฉพาะ ณ วันที่นี้เท่านั้น