พูดคุยกับตัวแทนจำหน่ายยางกู๊ดเยียร์

 

ผู้ค้าของท่านมีหน้าที่ช่วยเหลือท่านในการเลือกยางที่ถูกต้องเหมาะสมกับลักษระการขับขี่ รถยนต์

และงบประมาณของท่าน ท่านอาจจะไม่ทราบความต้องการของท่านทุกอย่างก่อน

แต่การตรียมการบางอย่างล่วงหน้าจะช่วยท่านได้


ลักษณะการใช้ง่านและสภาพถนนที่ผ่านเป็นประจำ
ผู้ค้าของท่านมีหน้าที่ช่วยเหลือท่านในการเลือกยางที่ถูกต้องเหมาะสมกับลักษระการขับขี่ รถยนต์
และงบประมาณของท่าน ท่านอาจจะไม่ทราบความต้องการของท่านทุกอย่างก่อน
แต่การตรียมการบางอย่างล่วงหน้าจะช่วยท่านได้

จงอ่านคู่มือ

ผู้ผลิตรถยนต์ชอบที่จะเลือกยางอุปกรณ์ติดรถยนต์ (OE)
ด้วยปัจจัยหลายประการซึ่งช่วยให้สมรรถนะและการขับขี่รถยนต์ของท่านดีที่สุด
คู่มือรถยนต์ของท่านอาจจะมีรายละเอียดมากกว่าในเรื่องนี้
การเตรียมการสามารถช่วยผู้ค้าของท่านหาความสมดุลระหว่างคำแนะนำของผู้ผลิตกับลักษณะเฉพาะที่สามารถปรั
บเข้ากันได้กับลักษณะการขับขี่ของท่าน

 

กำหนดงบประมาณ
ยางรถยนต์เป็นเพียงจุดสัมผัสจุดเดียวระหว่างรถของท่านกับถนน เพราะฉะนั้น
จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ท่านต้องไม่ซื้อยางในราคาที่ต่ำมาก ขณะเดียวกันในบั้นสุดท้าย
ท่านก็ไม่จำเป็นต้องมียางหลายเส้นที่มากกว่าความต้องการ
จงขอให้ผู้ค้าของท่านแสดงยางประเภทต่างๆให้ท่านดูพร้อมทั้งบรรทัดฐานราคาแต่ละประเภทที่แตกต่างกัน