กู๊ดเยียร์รณรงค์เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558

กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงคมนาคม และมูลนิธิเมาไม่ขับ สานต่อการปลุกจิตสำนึกเรื่องการขับขี่อย่างปลอดภัย ในโครงการ “ปีใหม่ปลอดภัยไม่พิการ” เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่

กู๊ดเยียร์ มอบน้ำดื่ม 3,000 ขวดให้กับมูลนิธิเมาไม่ขับ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ขับขี่ โดยสนับสนุนให้มีการขับขี่อย่างปลอดภัยระหว่างการเดินทาง ก่อนหน้านี้ กู๊ดเยียร์ได้จัดโครงการรูปแบบเดียวกันขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ด้วยการบริจาคอุปกรณ์ตรวจสอบสภาพรถให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

มร.ฟินบาร์ โอคอนเนอร์ กรรมการผู้จัดการกู๊ดเยียร์ ประเทศไทย กล่าวว่า “กู๊ดเยียร์ เน้นย้ำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะร่วมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีและความปลอดภัย ซึ่งรวมถึงความห่วงใยในชุมชนท้องถิ่นต่างๆ ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ในทุกๆ ที่ ที่เราอาศัยและดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทยนี้ด้วย”  “เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับภาครัฐ ซึ่งล้วนมุ่งมั่นที่จะช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย ทั้งนี้กู๊ดเยียร์มีเจตจำนงที่จะร่วมปลุกจิตสำนึกเรื่องการขับขี่อย่างปลอดภัยบนถนนมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกิจกรรมการตลาด และการมีส่วนร่วมในงานการกุศล ตลอดจนมาตรการต่างๆ จากทางภาครัฐนั้น ซึ่งกู๊ดเยียร์ได้แสดงจุดยืนที่ชัดเจน ในการปลุกจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนขึ้นอย่างจริงจังให้แก่ผู้ขับขี่ในประเทศไทย”

ในส่วนของโครงการนี้ ทีมงานจากกู๊ดเยียร์ ซึ่งรวมถึงตัวแทนฝ่ายขายและช่างเทคนิค ได้ร่วมกันให้คำแนะนำและให้ความรู้ด้านการดูแลรักษาและการใช้ยางให้กับลูกค้า โดยเริ่มต้นตั้งแต่วันแรกของการขับขี่ของพวกเขา ทั้งนี้กู๊ดเยียร์ยังมีแผนดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อให้ความรู้ด้านความปลอดภัยบนท้องถนน ให้กับประชาชนทั่วไปรวมถึงเยาวชนด้วย

DDD