ตรังโอโต้ไทร์ (1993)

ตรังโอโต้ไทร์ (1993)

ขอเส้นทาง