จุ๊ย จอมทอง ยางยนต์

จุ๊ย จอมทอง ยางยนต์
273 หมู่ 2 ถนนเชียงใหม่-ฮอด
ขอเส้นทาง

053-341-312