mercedez-benz-promo

Enjoy a Good Coffee after a Long Drive

รับฟรี ! บัตรกำนัลสตาร์บัคส์ มูลค่า 1,000 บาท
เมื่อซื้อยางกู๊ดเยียร์ รุ่น Eagle F1 Asymmetric 2 ROF, Eagle F1 Asymmetric 3 ROF หรือ EfficientGrip ROF ครบ 4 เส้น

เฉพาะศูนย์บริการ Mercedes-Benz ที่เข้าร่วมโครงการ
ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563 หรือจนกว่าของแถมจะหมด

หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า