รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม “50 ปี ยางรักเหมือนเดิม”

50th Anniversary

รับรางวัลหมอนผ้าห่ม Goodyear จำนวน 15 รางวัล

1          Patra Tanomsub

2          Prakin Siriwong

3          Mongkol Poggy Panja

4          Nueng Srisawat

5          Niranthree Champatho

6          Chutidecha Boonyaratpailin

7          ฟารีดา หนุม่พ่อเด็น

8          Andaman Pattanapo

9          Apple Oliver

10        Mew Panatsaya

11        Tossapon Songpasuk

12        Suraiya Mayakoh

13        Chonlapat Polsonda

14        Chaiyaporn Chunaep

15        รักนะ เด็กโง่

 

ผู้โชคดีที่มีรายชื่อทั้งหมด กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทร เพื่อยืนยันสิทธิ์การรับรางวัลทาง Inbox ของ Facebook ของ Goodyear Thailand ตั้งแต่วันนี้ – 10 มิถุนายน 2561 เวลา 17.00 น. หากไม่ยืนยัน ทางบริษัทฯขอทำการตัดสิทธิ์ผู้โชคดีท่านนั้น

หมายเหตุ รูปภาพและเนื้อหาทั้งหมดที่ใช้ในการร่วมกิจกรรม ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว ผู้ร่วมกิจกรรมหรือผู้ลงทะเบียนยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการใช้ข้อความ รูปภาพ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ การโฆษณา และ/หรือนำไปเผยแพร่สู่สาธารณชนได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ร่วมกิจกรรม