กู๊ดเยียร์ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจัดอบรมช่างเทคนิค

Goodyear Technical Training 2017 1 (for web)

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 (สมุทรปราการ) จัดโครงการฝึกอบรมด้านเทคนิคขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 18 – 21 กันยายน ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการจัดหลักสูตรพัฒนาช่างเทคนิคที่เรียกว่า ช่างตั้งศูนย์ ถ่วงล้อ เพื่อให้ตัวแทนพนักงานช่างจากศูนย์บริการกู๊ดเยียร์ ออโต้แคร์ทั่วประเทศ ได้เข้าร่วมฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานด้านเทคนิค

โดยการฝึกอบรมหลักสูตรล่าสุดนี้ ให้ศูนย์บริการกู๊ดเยียร์ ออโต้แคร์ทั่วประเทศ สามารถส่งตัวแทนพนักงานช่างมาร่วมฝึกอบรม โดยช่างที่ร่วมฝึกอบรมจะต้องมีประสบการณ์ เรื่องยางรถยนต์ ช่วงล่าง ตั้งศูนย์ล้อและถ่วงล้อ อย่างน้อย 2 ปี ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงาน ช่างซ่อมรถยนต์ในสถานประกอบกิจการ รวมถึงช่างในศูนย์บริการซ่อมรถยนต์ครบวงจร ให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะฝีมือแรงงานที่สูงขึ้น และได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน

Goodyear Technical Training 2017 2 (for web) Goodyear Technical Training 2017 4 (for web)

มร. ฟินบาร์ โอคอนเนอร์ กรรมการผู้จัดการ กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย กล่าวว่า “กู๊ดเยียร์มุ่งมั่นสานต่อแนวคิดเรื่องความปลอดภัย รวมถึงการพัฒนาพนักงานช่างของศูนย์บริการกู๊ดเยียร์ ออโต้แคร์ทั่วประเทศ ให้มีความเชี่ยวชาญยิ่งขึ้นและได้มาตรฐานตามระดับสากล ในปีนี้ กู๊ดเยียร์จึงจัดโครงการพัฒนาบุคลากรให้กับช่างเทคนิคของศูนย์บริการกู๊ดเยียร์ ออโต้แคร์ ทั่วประเทศ โดยนำผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้และอบรม แก่พนักงานช่าง อาทิ เรื่องความปลอดภัยในศูนย์บริการ ระบบช่วงล่างและวิธีการถอดและการประกอบที่ถูกต้อง วิธีการถอดยางและถ่วงล้อมาตรฐาน รวมถึงการตรวจสอบรถยนต์และการตั้งศูนย์ล้อมาตรฐาน เป็นต้น”

Goodyear Technical Training 2017 3 (for web) 

โครงการฝึกอบรมด้านเทคนิคของกู๊ดเยียร์ เป็นการเสริมสร้างความรู้ทางด้านการบริการด้านยานยนต์และยางรถยนต์ให้กับศูนย์บริการกู๊ดเยียร์ ออโต้แคร์ทั่วประเทศ ที่ประสบผลสำเร็จในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับกู๊ดเยียร์ว่า พนักงานที่ให้บริการด้านเทคนิคนั้น สามารถมอบการบริการซ่อมรถยนต์และคำแนะนำที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทุกราย และยังเป็นการช่วยยกระดับมาตรฐานต่างๆ ของอุตสาหกรรมนี้ให้สูงขึ้นไปอีก