งานประชุมผู้จำหน่ายยางกู๊ดเยียร์ประจำปี 2559

 

IMG_2420 crop

 

 

กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย ได้จัดงานประชุมตัวแทนจำหน่ายยางกู๊ดเยียร์ประจำปีขึ้นที่กรุงเทพฯ เพื่อแถลงนโยบายประจำปีให้กับตัวแทนจำหน่ายฯ และรับฟังความคิดเห็นในด้านต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงธุรกิจศูนย์บริการกู๊ดเยียร์ ออโตแคร์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับเครือข่ายการจัดหน่ายของกู๊ดเยียร์ อีกทั้งยังเป็นการขอบคุณตัวแทนจำหน่ายยางกู๊ดเยียร์ทั้งประเทศที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯด้วยดีเสมอมา

ธีมงานสำหรับปี 2559 นี้คือ ‘ยิ่งใหญ่ดังมังกร ฉลองความสำเร็จจากรุ่นสู่รุ่น Goodyear Dragon Family Party’ นับเป็นการเฉลิมฉลองความสำเร็จของกู๊ดเยียร์ ประเทศไทย รวมถึงของตัวแทนจำหน่ายทุกคน ที่ได้เริ่มทำธุรกิจกับบริษัทฯมาตั้งแต่มีการก่อตั้งบริษัทฯเมื่อ 48 ปีที่แล้ว และตัวแทนจำหน่ายในรุ่นนั้นก็เปรียบเสมือน ‘มังกร’ ที่นำพาความรุ่งเรื่องมาให้กับทั้งครอบครัวและกู๊ดเยียร์

ทั้งนี้ ปีที่ผ่านมา กู๊ดเยียร์ ประเทศไทยได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับตัวแทนจำหน่าย เพื่อร่วมกันสร้างธุรกิจให้เติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ซึ่งความก้าวหน้าทางธุรกิจของตัวแทนจำหน่าย ได้สะท้อนถึงเจตจำนงของกู๊ดเยียร์ ที่ให้ความสำคัญกับการลงทุนระยะยาว เพื่อให้ตัวแทนจำหน่ายของเราทำหน้าที่แทนบริษัทฯในการเป็นช่องทางการติดต่อหลักให้กับผู้บริโภค พร้อมกับการสร้างประสบการณ์การบริการค้าปลีกที่น่าประทับใจแก่ลูกค้าทุกคน

มร. ฟินบาร์ โอคอนเนอร์ กรรมการผู้จัดการ กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย ได้กล่าวเน้นย้ำในที่ประชุมว่า เป้าหมายที่ชัดเจนของบริษัทในปี 2559 คือการสร้างประสิทธภาพ สมรรถภาพ และการขยาย
ช่องทางการจัดจำหน่าย พร้อมทั้งการเปิดตัวสินค้าใหม่ที่มีความทันสมัย ปลอดภัย และทนทาน พร้อมการบริการหลังการขายที่ไว้วางใจได้