กู๊ดเยียร์ เผยผลประกอบการประจำไตรมาส 2/2557

มร.ริชาร์ด เจ. เครเมอร์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

มร.ริชาร์ด เจ. เครเมอร์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท กู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ จำกัด สหรัฐอเมริกา
แถลงผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 2 ของปี 2557 มีรายได้เพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์

มร.ริชาร์ด เจ. เครเมอร์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เผยว่า “”ในไตรมาสที่ 2 นี้ บริษัทมีผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์ ซึ่งเป็นผลจากปริมาณการขายยางรถยนต์ในตลาดยางรถยนต์ทดแทนเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งในทุกภูมิภาค ควบคู่กับผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ใหม่เป็นที่ต้องการมากขึ้น””

“”จากผลการดำเนินงานที่โดดเด่นในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ที่กู๊ดเยียร์มีปริมาณการจำหน่ายยางรถยนต์เพิ่มขึ้นและมีต้นทุนลดลง ทำให้เรามั่นใจยิ่งขึ้นว่า กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของเราใช้ได้ผล
และการดำเนินงานของเราสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินสำหรับปี 2557-2559 ที่ตั้งไว้อย่างแน่นอน”” มร.เครเมอร์ กล่าวเสริม

ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2557 กู๊ดเยียร์มียอดขาย 4,700 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มียอดขาย 4,900 ล้านเหรียญสหรัฐ ปริมาณการขายยางรถยนต์ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2557 คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 40.6 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 3
ปริมาณการจำหน่ายยางรถยนต์ในตลาดยางรถยนต์ทดแทน (Replacement) เพิ่มขึ้นร้อยละ 6
โดยเพิ่มขึ้นในทั้ง 4 ภูมิภาค ขณะที่ปริมาณการจำหน่ายยางรถยนต์กู๊ดเยียร์ในตลาดยางติดรถ (Original Equipment: OE) ลดลงร้อยละ 4 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคละตินอเมริกา

สำหรับรายได้จากการดำเนินงานในไตรมาส 2/2557 คิดเป็นมูลค่า 460 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลจากบริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้นในภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา แต่ในตลาดเกิดใหม่บริษัทมีผลการดำเนินงานที่อ่อนตัวลง  อย่างไรก็ตาม ตลาดภูมิภาคอเมริกาเหนือยังคงมีผลการดำเนินงานในระดับที่สูงเป็นประวัติการณ์โดยมีผลกำไรจาก
การดำเนินงานมากกว่าร้อยละ 10

อย่างไรก็ตาม ในไตรมาส 2/2557 กู๊ดเยียร์มีกำไรสุทธิสำหรับจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญคิดเป็นมูลค่า 213 ล้านเหรียญสหรัฐ (76 เซ็นต์ต่อหุ้น) หากไม่รวมรายการสำคัญ กำไรสุทธิหลังการปรับปรุงจะมีมูลค่า 225 ล้านเหรียญสหรัฐ (80 เซ็นต์ต่อหุ้น) โดยมูลค่าต่อหุ้นคิดตามหลักการบัญชีแบบปรับลด เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2556 ที่กู๊ดเยียร์มีกำไรสุทธิสำหรับจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญคิดเป็นมูลค่า 181 ล้านเหรียญสหรัฐ (67 เซ็นต์ต่อหุ้น) และมีกำไรสุทธิหลังการปรับปรุงและไม่รวมรายการสำคัญคิดเป็นมูลค่า 209 ล้านเหรียญสหรัฐ (76 เซ็นต์ต่อหุ้น) โดยมูลค่าต่อหุ้นคิดตามหลักการบัญชีแบบปรับลด

ผลประกอบการในช่วงครึ่งแรกของปี 2557  

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557 กู๊ดเยียร์มียอดขายคิดเป็นมูลค่า 9,100 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง
ร้อยละ 6 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2556  และมีปริมาณการขายยางรถยนต์ 80.6 ล้านเส้น เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 2 สำหรับปริมาณการจำหน่ายยางรถยนต์ในตลาดยางรถยนต์ทดแทน (Replacement) เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 แต่ปริมาณการจำหน่ายยางรถยนต์กู๊ดเยียร์ในตลาดยางติดรถ (Original Equipment : OE) ลดลงร้อยละ 3

รายได้จากการดำเนินงานคิดเป็นมูลค่า 833 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 จากปีที่ผ่านมา สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ทั้งนี้ รายได้จากการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557 ที่สูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาสะท้อนจากปริมาณการขายยางรถยนต์และกำไรที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคอเมริกาเหนือ ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ขณะที่กำไรที่ได้รับจากตลาดเกิดใหม่ลดลง

อย่างไรก็ตาม ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557 กู๊ดเยียร์มีกำไรสุทธิสำหรับจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ
คิดเป็นมูลค่า 155 ล้านเหรียญสหรัฐ (58 เซ็นต์ต่อหุ้น) ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มีมูลค่า 206 ล้านเหรียญสหรัฐ (79 เซ็นต์ต่อหุ้น) โดยมูลค่าต่อหุ้นคิดตามหลักการบัญชีแบบปรับลด

ผลประกอบการในไตรมาส 2 และ 6 เดือนแรกของปี 2557 – ภูมิภาคอเมริกาเหนือ  

 ตลาดยางกู๊ดเยียร์ในภูมิภาคอเมริกาเหนือ

 

ไตรมาส 2 ช่วง 6 เดือนแรกของปี
 (หน่วย: ล้าน)   ปี 2557 ปี 2556  ปี 2557 ปี 2556 
ปริมาณยอดขาย15.314.8     29.9     29.6
มูลค่ายอดขาย (เหรียญสหรัฐ)2,0442,201   3,923   4,367
รายได้จากการดำเนินงาน (เหรียญสหรัฐ)        208      204     364     331
สัดส่วนของกำไร (ร้อยละ)10.29.3      9.3      7.6

ในภูมิภาคอเมริกาเหนือ กู๊ดเยียร์มียอดขายในไตรมาส 2/2557 คิดเป็นมูลค่า 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐลดลงร้อยละ 7 จากปีที่ผ่านมา โดยมีปริมาณการขายยางรถยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 แต่มีการใช้กลยุทธ์ราคาและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่ไม่รวมวัตถุดิบที่สร้างรายได้ลดลง ทั้งยังได้รับผลกระทบจาก
ยอดขายในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ลดลง สำหรับปริมาณการจำหน่ายยางรถยนต์ในตลาดยางรถยนต์ทดแทน (Replacement) เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 แต่ปริมาณการจำหน่ายยางรถยนต์กู๊ดเยียร์ในตลาดยางติดรถ (Original Equipment: OE) ลดลงร้อยละ 4

กำไรจากการดำเนินงานมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 208 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน สร้างประวัติการณ์อีก 1 ไตรมาส ทั้งนี้ กำไรที่เพิ่มขึ้นเป็นผลจากปริมาณการจำหน่าย
ยางรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น