กู๊ดเยียร์ เผยผลประกอบการประจำไตรมาส 2/2557

มร.ริชาร์ด เจ. เครเมอร์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

มร.ริชาร์ด เจ. เครเมอร์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท กู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ จำกัด สหรัฐอเมริกา
แถลงผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 2 ของปี 2557 มีรายได้เพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์

มร.ริชาร์ด เจ. เครเมอร์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เผยว่า “”ในไตรมาสที่ 2 นี้ บริษัทมีผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์ ซึ่งเป็นผลจากปริมาณการขายยางรถยนต์ในตลาดยางรถยนต์ทดแทนเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งในทุกภูมิภาค ควบคู่กับผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ใหม่เป็นที่ต้องการมากขึ้น””

“”จากผลการดำเนินงานที่โดดเด่นในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ที่กู๊ดเยียร์มีปริมาณการจำหน่ายยางรถยนต์เพิ่มขึ้นและมีต้นทุนลดลง ทำให้เรามั่นใจยิ่งขึ้นว่า กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของเราใช้ได้ผล
และการดำเนินงานของเราสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินสำหรับปี 2557-2559 ที่ตั้งไว้อย่างแน่นอน”” มร.เครเมอร์ กล่าวเสริม

ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2557 กู๊ดเยียร์มียอดขาย 4,700 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มียอดขาย 4,900 ล้านเหรียญสหรัฐ ปริมาณการขายยางรถยนต์ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2557 คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 40.6 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 3
ปริมาณการจำหน่ายยางรถยนต์ในตลาดยางรถยนต์ทดแทน (Replacement) เพิ่มขึ้นร้อยละ 6
โดยเพิ่มขึ้นในทั้ง 4 ภูมิภาค ขณะที่ปริมาณการจำหน่ายยางรถยนต์กู๊ดเยียร์ในตลาดยางติดรถ (Original Equipment: OE) ลดลงร้อยละ 4 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคละตินอเมริกา

สำหรับรายได้จากการดำเนินงานในไตรมาส 2/2557 คิดเป็นมูลค่า 460 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลจากบริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้นในภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา แต่ในตลาดเกิดใหม่บริษัทมีผลการดำเนินงานที่อ่อนตัวลง  อย่างไรก็ตาม ตลาดภูมิภาคอเมริกาเหนือยังคงมีผลการดำเนินงานในระดับที่สูงเป็นประวัติการณ์โดยมีผลกำไรจาก
การดำเนินงานมากกว่าร้อยละ 10

อย่างไรก็ตาม ในไตรมาส 2/2557 กู๊ดเยียร์มีกำไรสุทธิสำหรับจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญคิดเป็นมูลค่า 213 ล้านเหรียญสหรัฐ (76 เซ็นต์ต่อหุ้น) หากไม่รวมรายการสำคัญ กำไรสุทธิหลังการปรับปรุงจะมีมูลค่า 225 ล้านเหรียญสหรัฐ (80 เซ็นต์ต่อหุ้น) โดยมูลค่าต่อหุ้นคิดตามหลักการบัญชีแบบปรับลด เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2556 ที่กู๊ดเยียร์มีกำไรสุทธิสำหรับจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญคิดเป็นมูลค่า 181 ล้านเหรียญสหรัฐ (67 เซ็นต์ต่อหุ้น) และมีกำไรสุทธิหลังการปรับปรุงและไม่รวมรายการสำคัญคิดเป็นมูลค่า 209 ล้านเหรียญสหรัฐ (76 เซ็นต์ต่อหุ้น) โดยมูลค่าต่อหุ้นคิดตามหลักการบัญชีแบบปรับลด

ผลประกอบการในช่วงครึ่งแรกของปี 2557  

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557 กู๊ดเยียร์มียอดขายคิดเป็นมูลค่า 9,100 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง
ร้อยละ 6 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2556  และมีปริมาณการขายยางรถยนต์ 80.6 ล้านเส้น เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 2 สำหรับปริมาณการจำหน่ายยางรถยนต์ในตลาดยางรถยนต์ทดแทน (Replacement) เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 แต่ปริมาณการจำหน่ายยางรถยนต์กู๊ดเยียร์ในตลาดยางติดรถ (Original Equipment : OE) ลดลงร้อยละ 3

รายได้จากการดำเนินงานคิดเป็นมูลค่า 833 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 จากปีที่ผ่านมา สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ทั้งนี้ รายได้จากการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557 ที่สูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาสะท้อนจากปริมาณการขายยางรถยนต์และกำไรที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคอเมริกาเหนือ ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ขณะที่กำไรที่ได้รับจากตลาดเกิดใหม่ลดลง

อย่างไรก็ตาม ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557 กู๊ดเยียร์มีกำไรสุทธิสำหรับจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ
คิดเป็นมูลค่า 155 ล้านเหรียญสหรัฐ (58 เซ็นต์ต่อหุ้น) ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มีมูลค่า 206 ล้านเหรียญสหรัฐ (79 เซ็นต์ต่อหุ้น) โดยมูลค่าต่อหุ้นคิดตามหลักการบัญชีแบบปรับลด

ผลประกอบการในไตรมาส 2 และ 6 เดือนแรกของปี 2557 – ภูมิภาคอเมริกาเหนือ  

 ตลาดยางกู๊ดเยียร์ในภูมิภาคอเมริกาเหนือ

 

ไตรมาส 2  ช่วง 6 เดือนแรกของปี
 (หน่วย: ล้าน)    ปี 2557  ปี 2556   ปี 2557 ปี 2556 
ปริมาณยอดขาย 15.3 14.8      29.9      29.6
มูลค่ายอดขาย (เหรียญสหรัฐ) 2,044 2,201    3,923    4,367
รายได้จากการดำเนินงาน (เหรียญสหรัฐ)         208       204      364      331
สัดส่วนของกำไร (ร้อยละ) 10.2 9.3       9.3       7.6

ในภูมิภาคอเมริกาเหนือ กู๊ดเยียร์มียอดขายในไตรมาส 2/2557 คิดเป็นมูลค่า 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐลดลงร้อยละ 7 จากปีที่ผ่านมา โดยมีปริมาณการขายยางรถยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 แต่มีการใช้กลยุทธ์ราคาและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่ไม่รวมวัตถุดิบที่สร้างรายได้ลดลง ทั้งยังได้รับผลกระทบจาก
ยอดขายในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ลดลง สำหรับปริมาณการจำหน่ายยางรถยนต์ในตลาดยางรถยนต์ทดแทน (Replacement) เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 แต่ปริมาณการจำหน่ายยางรถยนต์กู๊ดเยียร์ในตลาดยางติดรถ (Original Equipment: OE) ลดลงร้อยละ 4

กำไรจากการดำเนินงานมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 208 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน สร้างประวัติการณ์อีก 1 ไตรมาส ทั้งนี้ กำไรที่เพิ่มขึ้นเป็นผลจากปริมาณการจำหน่าย
ยางรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น