กู๊ดเยียร์ เผยผลประกอบการประจำไตรมาส 3/2557

Rich Kramer

  มร.ริชาร์ด เจ. เครเมอร์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เผยว่า

“จากผลของรายได้และอัตราการดำเนินงานอันโดดเด่นของบริษัทในไตรมาสที่ผ่านมาแม้ว่าสภาพเศรษฐกิจของโลกกำลังผันผวนถดถอยแต่ผลประกอบการเพิ่มขึ้นถึง ร้อยละ 11 นับว่าเป็นประวัติการณ์ในรอบกว่าสิบปีที่ผ่านมา และจากผลการดำเนินงานอันโดดเด่นนี้ เป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่ากลยุทธ์ของเราในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพให้ติดตลาด ในขณะที่เราสร้างมาตรการต่าง ๆ ในการลดต้นทุนอย่างต่อเนื่องนั้นใช้ได้ผล”

ยอดขายของกู๊ดเยียร์ในช่วงไตรมาส 3/2557 อยู่ที่ 4.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา อยู่ที่ 5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้จากผลกระทบของการแปลงเงินตราสกุลต่างประเทศที่ไม่น่าพอใจ เป็นมูลค่าถึง 63 ล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่ยอดรวมจำนวนยางอยู่ที่ 41.9 ล้านเส้น ในช่วงไตรมาส 3/2557 ซึ่งถือว่าลดลงร้อยละ 2 ปีต่อปี

ปริมาณการจำหน่ายยางรถยนต์กู๊ดเยียร์ในตลาดยางติดรถ (Original Equipment: OE) ลดลง ร้อยละ 3 เนื่องจากมีการลดการผลิตรถยนต์ในบราซิล ปริมาณการจำหน่ายยางรถยนต์ในตลาดยางรถยนต์ทดแทน (Replacement) ลดลงร้อยละ 1 เนื่องจากตลาดในภูมิภาคอเมริกาเหนือโดนผลกระทบจากปริมาณยางนำเข้าคุณภาพต่ำล้นคลังสินค้า อันเนื่องมาจากการออกฏภาษีอากรที่จะใช้ในปี 2558 “ท่ามกลางสภาพผันผวนของตลาดในอเมริกาเหนือ เราจึงขอยึดในกลยุทธ์เดิม ที่ทำให้เราทำรายได้จากการดำเนินงานในไตรมาสต่างๆ” มร.เครเมอร์ กล่าว

กู๊ดเยียร์ประกาศผลประกอบการประจำไตรมาส 3/2557 มูลค่า 520 ล้านเหรียญสหรัฐ นับเป็นผลงานที่ดีเมื่อเทียบกับไตรมาสอื่น ๆ โดยรายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 21 จากไตรมาสที่ผ่านมาแล้วหนึ่งปี จากความก้าวหน้าอย่างโดดเด่นในหลายทวีป เช่น อเมริกาเหนือ ยุโรป ตะวันออกกลางและแอฟริกา รวมทั้งเอเชียแปซิฟิกด้วย กำไรสุทธิในไตรมาส 3/2557 ของกู๊ดเยียร์สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญมีมูลค่าถึง 161 ล้านเหรียญสหรัฐ (ราคาหุ้นละ 58 เซ็นต์) ทั้งนี้ไม่รวมกำไรสุทธิที่ปรับแล้วที่มีมูลค่า 242 ล้านเหรียญสหรัฐ(ราคาหุ้นละ 87 เซ็นต์)ในขณะที่กำไรสุทธิในไตรมาส 3/2556 ของกู๊ดเยียร์สำหรับผู้ถือหุ้นทั่วไปมีมูลค่าถึง 166 ล้านเหรียญสหรัฐ (ราคาหุ้นละ 62 เซ็นต์) ทั้งนี้ไม่รวม กำไรสุทธิที่ปรับแล้วที่มีมูลค่า 190 ล้านเหรียญสหรัฐ (ราคาหุ้นละ 68 เซ็นต์) ราคาต่อหุ้นลดลง

1 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

ยอดขายของกู๊ดเยียร์ตลอด 9 เดือนแรกของปี 2557 มีมุลค่า 13.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับ
ปี 2556 ที่มีมูลค่า 14.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ ปริมาณยางรวมทั้งสิ้น 122.5 ล้านเส้น ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับปี 2556 และในตลาดยางรถยนต์ทดแทน (Replacement) เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ในขณะที่ ปริมาณการจำหน่ายยางรถยนต์กู๊ดเยียร์ในตลาดยางติดรถ (Original Equipment: OE) ลดลงร้อยละ 3 รายได้จากการดำเนินงานหนึ่งปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันที่บันทึกของกู๊ดเยียร์ มีมูลค่า 1.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 เมื่อเปรียบเทียบรายได้จากการดำเนินงานหนึ่งปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันของปี 2556 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงรายได้ต่าง ๆ ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ในภูมิภาคอเมริกาเหนือและยุโรป รวมทั้งตะวันออกกลางและแอฟริกา ในขณะที่กำไรสุทธิในหนึ่งปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันที่บันทึกของกู๊ดเยียร์สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญมีมูลค่าถึง 316 ล้านเหรียญสหรัฐ (ราคาหุ้นละ 1.15 เหรียญสหรัฐ) ทั้งนี้ไม่รวม กำไรสุทธิที่ปรับแล้วมูลค่า 621 ล้านเหรียญสหรัฐ (ราคาหุ้นละ 2.22 เหรียญสหรัฐ) สำหรับช่วง 9 เดือนแรกของปี 2556 กำไรสุทธิของผู้ถือหุ้นสามัญมีมูลค่า 372 ล้านเหรียญสหรัฐ (ราคาหุ้นละ 1.43 เหรียญสหรัฐ) ทั้งนี้ไม่รวม กำไรสุทธิที่ปรับแล้วที่มีมูลค่า 517 ล้านเหรียญสหรัฐ (ราคาหุ้นละ 1.87 เหรียญสหรัฐ) ราคาต่อหุ้นทั้งหมดลดลง

ตารางด้านล่างแสดงรายละเอียดของรายได้และอัตราจากการดำเนินงาน เงินทุนหมุนเวียนอิสระจากการดำเนินงาน และกำไรสุทธิที่ปรับเปลี่ยน ที่ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบที่เป็นนัยสำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2557 และ 2556

ตลาดยางรถยนต์

ในภูมิภาคอเมริกาเหนือ

ในไตรมาส 3/2557 มูลค่ายอดขายยางกู๊ดเยียร์ในภูมิภาคอเมริกาเหนือลดลงร้อยละ 6 จากปี 2556 มาอยู่ที่ 2.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ อย่างไรก็ตาม ยอดขายที่ลดลงดังกล่าวเกิดจากผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน และการขายยางที่ลดลงร้อยละ 4 ในขณะที่กู๊ดเยียร์มีปริมาณการจำหน่ายยางรถยนต์กู๊ดเยียร์ในตลาดยางติดรถ (Original Equipment: OE) ลดลงร้อยละ 4 และในตลาดยางรถยนต์ทดแทน (Replacement) ลดลงร้อยละ 4 ซึ่งในภูมิภาคนี้ กู๊ดเยียร์มีกำไรจากการดำเนินงานรวมทั้งสิ้นคิดเป็น 210 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากการใช้กลยุทธ์ราคา/ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่ไม่รวมวัตถุดิบที่ช่วยสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

เกี่ยวกับกู๊ดเยียร์ ประเทศไทยบริษัท กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี 2511 และเริ่มต้นผลิตยางในปี 2512 กู๊ดเยียร์นำบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในปี 2537 ปัจจุบัน กู๊ดเยียร์ ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตยาง OEM และยางทดแทน (replacement) สำหรับรถยนต์ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถสปอร์ตอเนกประสงค์ (4×4 SUV) รถบรรทุกขนาดกลางและเล็ก และรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ที่วางจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปต่างประเทศ โรงงานกู๊ดเยียร์ในประเทศไทยเป็นโรงงานแห่งเดียวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และเป็นหนึ่งใน 3 ของโรงงานกู๊ดเยียร์ทั่วโลกที่ผลิตยางล้อเครื่องบิน ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกู๊ดเยียร์ ประเทศไทยหรือผลิตภัณฑ์และบริการ   เข้าชมได้ที่ www.goodyear.co.th

สื่อมวลชนสัมพันธ์: 

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

อัญญา ยูถะสุนทร โทร       0 2909 8080 ต่อ 372       อีเมล์     anya_u@goodyear.com

บริษัท อาซิแอม เบอร์สัน-มาร์สเตลเลอร์ จำกัด

สุจรรยา เศรษฐนันท์          โทร       0 2252 9871-7   อีเมล์     sujanya.s@abm.co.th

สาธิดา ศรีธัญญาธรณ์        โทร       0 2252 9871-7   อีเมล์     satida.s@abm.co.th