กู๊ดเยียร์ เผยผลประกอบการประจำไตรมาส 1/2558

Mr Rich kramer

บริษัท กู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ จำกัด สหรัฐอเมริกา แถลงผลประกอบการประจำไตรมาส 1/2558

“เราเริ่มต้นในปี 2558 ด้วยแรงขับเคลื่อนที่เข้มแข็ง ทั้งนี้ เห็นได้จากผลประกอบการประจำไตรมาส 1/2558 ของเรา” มร.ริชาร์ด เจ. เครเมอร์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวต่อว่า “เรายังสามารถเอาชนะต่อแรงต้านจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เห็นได้ชัด และสามารถสร้างรายได้สุทธิจากการดำเนินงานในตลาดภูมิภาคอเมริกาเหนือได้มากกว่าร้อยละ 10 เป็นไตรมาสที่ 4 ติดต่อกัน” เขากล่าว

การเติบโตทางยอดขายของเราเป็นผลมาจากความต้องการในตลาดต่อสินค้าเพิ่มมูลค่าสูงที่มีรางวัลเป็นเครื่องยืนยันของเรานั่นเอง ซึ่งเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับเรา ต่อวิสัยทัศน์ที่เราคาดการณ์ไว้ในช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้”” มร. เครเมอร์กล่าว

ยอดขายในช่วงไตรมาสแรกของกู๊ดเยียร์มีมูลค่า 4 พันล้านเหรียญสหรัฐ รายได้สุทธิ 236 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากปีก่อนซึ่งมีมูลค่า 4.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ มีสาเหตุหลักสืบเนื่องมาจากอัตราการแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศที่น่าผิดหวังที่มีมูลค่าถึง 393 ล้านเหรียญสหรัฐ
ปริมาณยางรถยนต์ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2558 อยู่ที่ 40.8 ล้านเส้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากปีที่แล้ว ปริมาณการจำหน่ายยางรถยนต์กู๊ดเยียร์ในตลาดยางติดรถ (Original Equipment: OE) เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ปริมาณการจำหน่ายยางรถยนต์ในตลาดยางรถยนตทดแทน (Replacement) เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 

ทั้งนี้ บริษัทรายงานรายได้จากการดำเนินงานในไตรมาส 1/2558 คิดเป็นมูลค่า 391 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเพิ่มขึ้นมาจาก 373 ล้านเหรียญสหรัฐในปีกลาย ซึ่งรายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นนั้นสืบเนื่องมาจากปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น ผลประโยชน์สุทธิจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆใน ราคา/ต้นทุนวัตถุดิบและผสม และการปรับปรุงแก้ไขในส่วนของส่วนอื่น ๆ ของต้นทุน ซึ่งการปรับปรุงแก้ไขเหล่านี้สามารถช่วยแบ่งเบาภาระจากอัตราการแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศที่น่าผิดหวังลงไปได้บางส่วน

ในขณะที่กำไรสุทธิในไตรมาส 1/2558 ของกู๊ดเยียร์สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญมีมูลค่าถึง 224 ล้านเหรียญสหรัฐ (ราคาหุ้นละ 82 เซ็นต์) ทั้งนี้ไม่รวมกำไรสุทธิที่ปรับแล้วที่มีมูลค่า 155 ล้านเหรียญสหรัฐ (99 ล้านเหรียญสหรัฐ หลังจากภาษีและในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย) รายได้ค่าลิขสิทธิ์รอตัดบัญชี เป็นผลมาจากการยกเลิกสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในส่วนของธุรกิจ Engineered Products ของบริษัท ทั้งนี้ไม่รวมส่วนอื่นที่เห็นได้ชัดและตายตัว (Certain Significant Item) และรายได้สุทธิที่ปรับแล้วที่มูลค่า 148 ล้านเหรียญสหรัฐ (ราคาหุ้นละ 54 เซ็นต์) ราคาต่อหุ้นลดลง

table

 

ปริมาณยางรถยนต์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกไตรมาสแรกของปี 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 ในขณะที่ยอดขายรวมของกู๊ดเยียร์ลดลงร้อยละ 9 ทั้งนี้ ปริมาณที่เพิ่มขึ้นนั้นมากกว่าที่นำมาชดเชยในส่วนของราคาที่ลดลง/อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศที่ผันผวน ปริมาณการจำหน่ายยางรถยนต์ในตลาดยางรถยนต์ทดแทนคงที่ (Replacement) ปริมาณการจำหน่ายยางรถยนต์กู๊ดเยียร์ในตลาดยางติดรถ (Original Equipment: OE) เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เริ่มจากในประเทศจีนและอินเดีย

รายได้จากการดำเนินงานในไตรมาสแรกของปี 2558 มีมูลค่า 67 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปีที่แล้ว ทั้งนี้จากปริมาณขายที่เพิ่มสูงขึ้น

รายได้จากการดำเนินงานในไตรมาสแรกมีมูลค่า 53 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 26 จากปีที่แล้ว ทั้งนี้ สืบเนื่องมากจากราคาที่ปรับตัวขึ้น/ ปริมาณยอดขายยางรถยนต์ และการชดเชยได้บางส่วนจากต้นทุนที่สูงขึ้นโดยรวม และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ผันผวน รายได้จากการดำเนินงานในเวเนซูเอล่ามีมูลค่า 22 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงไตรมาสแรกของปี 2557 สืบเนื่องจากการประท้วงของคนงานและค่าเงินตราต่างประเทสลดลงที่ส่งผลต่อรายรับต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทได้แสดงท่าทีไว้ก่อนหน้านี้ที่จะไม่คาดหวังแรงสนับสนุนด้านรายรับต่างๆจากการทำธุรกิจในประเทศเวเนซูเอล่าไปตลอดทั้งปี 2558 นี้