กู๊ดเยียร์รับรางวัลสถานประกอบการณ์ดีเด่นด้าน CSR จากกระทรวงอุตฯ

V_Wed69

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดย มร. ฟินบาร์ โอคอนเนอร์ กรรมการผู้จัดการ รับมอบรางวัล CSR-DIW Award 2013 มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (Standard of Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works: CSR-DIW) ประจำปี 2556 ภายใต้โครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วน ร่วมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อเร็วๆนี้ ในฐานะองค์กรที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมที่สามารถสร้างผลกระทบในด้านดีได้อย่างชัดเจน ณ ห้องประชุมแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

รางวัล CSR-DIW จัดขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริมสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ดำเนิน งานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีเกณฑ์พิจารณาในมิติต่างๆ ได้แก่ การจัดองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล สิทธิมนุษยชนการปฏิบัติด้านแรงงาน การดำเนินงานอย่างเป็นธรรมต่อผู้บริโภค การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงาน และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนใกล้เคียงได้อย่างยั่งยืน สำหรับกู๊ดเยียร์มีโรงงานตั้งอยู่ที่ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานในประเทศไทย 45 ปี ไม่เคยพบข้อร้องเรียนจากชุมชนรายรอบ พร้อมทั้งดำเนินกิจกรรมสนับสนุนชุมชนอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ “หงสกุลโกอินเตอร์ไป AEC” โครงการมอบถังขยะเพื่อสนับสนุนชุมชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

V_Wed42