กู๊ดเยียร์ได้รับ “Certificate of ESG100”

_MG_2704

 

 

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้รับประกาศนียบัตร ESG100 จากการประเมินข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) โดยสถาบันไทยพัฒน์ ให้เป็นองค์กรที่ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน และความรับผิดชอบด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในภาคธุรกิจด้านยานยนตร์ใประเทศไทย

ในปีพ.ศ. 2559 สถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งเป็นองค์กรเพื่อผลประโยชน์สาธารณะ ได้พัฒนาฐานข้อมูลรายงานประจำปีความยั่งยืนของธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีการประเมินผลจากแหล่งข้อมูล 6 แหล่ง จำนวนกว่า 11,500 จุดข้อมูลจึงได้มีการจัดทำประกาศนียบัตร Certificate of ESG100 Company ให้กับบริษัทจดทะเบียน ซึ่งได้รับคัดเลือก
ให้อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี 2559 โดยกู๊ดเยียร์ ประเทศไทย เป็นเพียงบริษัทเดียวในกลุ่มธุรกิจยานยนต์ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้

มร. ฟินบาร์ โอคอนเนอร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “เรารู้สึกภูมิใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้จากสถาบันไทยพัฒน์ เพราะเปรียบเสมือนเครื่องยืนยันความมุ่งมั่นของเรา ต่อการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน และการทำงานร่วมกับผู้ผลิตและจัดจำหน่ายในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะต่อยอดความสำเร็จนี้ ด้วยการนำวัตถุดิบต่างๆ มาใช้เพื่อประโยชน์อันสูงสุด รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และการช่วยลดการใช้พลังงานต่างๆ ในส่วนของซัพพลายเชนของเรา ด้วยความร่วมมือจากพันธมิตรทางธุรกิจของเราในประเทศไทย”

การบริหารจัดการอย่างยั่งยืนและพันธกิจเพื่อปกปักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมและชุมชนต่างๆ ถือเป็นหัวใจสำคัญของมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัยและการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน (EHS&S) ของกู๊ดเยียร์ ในประเทศไทยและทั่วโลก ด้วยมาตรการดังกล่าวนี้ช่วยให้กู๊ดเยียร์สามารถลดการสร้างผลกระทบที่เกิดแก่สิ่งแวดล้อม ตลอดช่วงอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ ในส่วนของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การช่วยลดการสร้างและการปล่อยของเสีย การนำวัสดุกลับมาใช้หรือรีไซเคิล และการจัดการด้านการใช้พลังงาน

กู๊ดเยียร์ได้ทำรายงานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ โดยจดบันทึกกระบวนการในการลดจำนวนวัสดุต่างๆ ที่อาจสร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมได้ ซึ่งการรวบรวมข้อมูลเหล่านี้จะนำไปใช้ร่วมกับคำแนะนำจากคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสถาบันที่กู๊ดเยียร์ได้เข้าร่วมตั้งแต่ปีพ.ศ.2549