การเติมลมยาง

การเติมลมยาง

เป็นสิ่งที่สำคัญที่คุณควรตรวจเช็คลมยางของ คุณเป็นประจำด้วยอุปกรณ์ตรวจวัดลมยางที่มี ประสิทธิภาพ ควรเติมลมให้เหมาะสมตามคำ แนะนำของผู้ผลิดรถที่คุณขับ ซึ่งโดยปกติแล้ว ทางผู้ผลิตจะติดคำแนะนำนี้ตรงบริเวณประตูรถ หรือ ฝาน้ำมัน หรือแม้กระทั่งสมุดคู่มือรถ นอก จากนั้นคุณควรตรวจความลึกของดอกยางคุณ ด้วย ดอกยางที่ลึกอย่างเหมาะสม จะช่วยป้องกัน การไถล และระเบิด ลมยางอ่อนไป เป็นศัตรูตัว ร้ายที่สุดของยาง ยางด้านนอกจะสึกมากกว่า ยางด้านใน มากไปกว่านั้น ความร้อนส่วนเกินจะ มากขึ้น ซึ่งจะทำให้ยางมีความทนทานน้อยลง ยางที่อ่อนจะทำให้รถของคุณทำงานหนักขึ้น ซึ่ง จะทำให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงมากขึ้น ลมยางที่ มากเกินไป ก็เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม การสูบลม ยางที่มากเกินไป จะทำให้ส่วนกลางของดอก ยางรับน้ำหนักของรถมากกว่าส่วนอื่น ส่วนนี้ก็จะ เกิดการสึกมากกว่าส่วนอื่น และเกิดการสึกไม่ เรียบ ซึ่งจะทำให้ยางนี้มีเสียงและสั่นได้ ควร ตรวจเช็คลมยางของคุณในขณะที่ยางเย็นตัว เพราะยางที่เมื่อใช้งานวิ่งถึงแม้ในระยะสั้นๆ ลม ในยางจะมีค่าความดันที่เปลี่ยนแปลงไป การวัด ค่าจึงผิดเพี้ยนได้ ถ้าความดันลมยางลดลงเร็ว กว่าปกติอาจเกิดได้จากยางรั่ว ควรปรึกษาช่าง ผู้็ชำนาญการโดยทันที

« กลับไปที่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยาง