การถ่วงล้อ

ยางที่มีการถ่วงล้อที่ไม่เหมาะสมจะทำให้ยางนั้นเกิดการสึกไม่เรียบ ซึ่งผลที่เกิดขึ้นคือ ประการที่หนึ่ง ยางนั้นจะสั่น หรือเต้นได้เวลาขับขี่ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อช่วงล่างรถของคุณ ประการที่สอง ยางนั้นจะเกิดเสียงในขณะขับขี่ขึ้นได้ ดังนั้นยางของคุณควรได้รับควรจะได้รับการถ่วงล้อทุกครั้งที่ซื้อใหม่ หรือมีการถอดเปลี่ยน แต่อย่างไรก็ตามยางของคุณควรได้รับการถ่วงจากช่างผู้ชำนาญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง.

« กลับไปที่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยาง